skip to Main Content

Wanneer wij bellen om helaas weer te moeten zeggen dat we dicht blijven, krijgen we bijna altijd de vraag waarom. Graag leggen we dit hieronder aan je uit.

Sinds 15 december hebben alle contactberoepen hun deuren moeten sluiten, met uitzondering van medische contactberoepen. Wij hadden verwacht/gehoopt dat wij hier ook onder zouden vallen, maar helaas was dit niet het geval. De overheid heeft bepaald dat de uitzondering alléén geldt voor de beroepen die onder de wet BIG vallen (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Hier ligt de basis van het probleem.

De wet BIG stamt uit 1993 en is sinds de invoering niet veranderd of aangepast en bij de oprichting is bepaald dat er geen ruimte is voor toelating van nieuwe beroepen. Chiropractie was destijds nog maar nauwelijks bekend in Nederland. In oktober 2019 is door de Raad voor de Volksgezondheid (RVS) geconcludeerd dat deze wet achterhaald is vanwege de steeds uitgebreidere en complexere zorgvraag van de Nederlandse burgers. Dit heeft echter nog niet geleid tot aanpassing van de wet.

Onze beroepsvereniging (NCA) en Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BVPC) zijn heel actief aan het lobbyen om deze achterhaalde wet aangepast te krijgen en erkenning voor chiropractie te krijgen. Helaas hebben we daar op dit moment helemaal niets aan: onze deuren zijn gesloten. De NCA en BVPC hebben recentelijk hard gewerkt om het probleem van de gesloten chiropractie praktijken onder de aandacht van de politiek te brengen. Met het volgende resultaat.

Maandag 18 januari is er in de Tweede Kamer met dank aan de onze beroepsvereniging (NCA) en de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (NVPC) een motie ingediend met de vraag aan minister Van Ark om naar een oplossing te zoeken voor alle patiënten die momenteel niet met hun klachten naar hun chiropractor kunnen.

Woensdag 20 januari is deze motie in de Tweede Kamer met een grote meerderheid aangenomen, waaronder veel coalitie partijen. Een heel goed uitgangspunt om toch weer open te mogen dus!

Vrijdag 22 januari kreeg de NCA een telefoontje van het ministerie van VWS, dat was besloten om de lijst met medische contact beroepen die mogen werken niet uit te breiden. De patiënten chiropractie mogen dus toch nog steeds niet behandeld worden. Ontzettend frustrerend dit!

Wat nu………?

De NCA is heel hard aan het werk om uit te zoeken wat onze mogelijkheden zijn voor nu en in de toekomst. Het is onacceptabel dat onze patiënten niet door ons geholpen mogen worden, maar wel naar de fysiotherapeut mogen. Ook de belangenvereniging patiënten chiropractie zit niet stil en wil met petities de aandacht krijgen van de overheid.

Jij kunt ons hierin helpen door:

(Gratis) lid te worden van de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie! De vereniging heeft naast het zo snel mogelijk openen van de praktijk het doel om chiropractische zorg betaalbaar, doelmatig, kwalitatief goed en toegankelijk te maken en te houden, voor alle patiënten in Nederland.

Teken de petitie: Chiropractie noodzakelijk! Betrek hierin ook je familieleden en vrienden en laat hen ook tekenen. Inmiddels zijn er al 17.000 handtekeningen gezet, maar er zijn 40.000 handtekeningen nodig om gehoord te worden door de politiek.

Je kunt ook zelf aan de overheid vragen waarom het ministerie van VWS heeft besloten dat je niet behandeld mag/kunt worden door jouw chiropractor. Er is een speciaal contact formulier ontwikkeld voor corona gerelateerde vragen.

Wij zijn ontzettend teleurgesteld dat de minister deze keuze heeft gemaakt. Intussen hopen wij dat we na 9 februari onze deuren weer mogen openen. Gezien de ontwikkelingen ziet het er helaas niet rooskleurig uit, maar we kunnen niet anders dan hopen.

Heb je vragen omtrent je klachten en heb je advies nodig, neem dan contact op met onze praktijkassistente of direct met je eigen chiropractor.