Skip to content

Chiropractie effectief tegen duizeligheid

Heeft u wel eens last van duizeligheid? Duizeligheid kan u een onzeker en soms zelfs beangstigend gevoel geven. Maar waar komt het vandaan? Duizeligheid treedt op wanneer de oriëntatie van ons lichaam in relatie tot de omgeving verstoord wordt. We zijn ons evenwicht kwijt.

Ons evenwicht wordt bepaald door een viertal gebieden in het lichaam

1. Het evenwichtsorgaan in het binnenoor

2. De nek

3. De ogen

4. De voeten

De informatie die vanuit deze gebieden in de hersenen samenkomen, zorgen ervoor dat we ons evenwicht bewaren. De receptoren in die gebieden bepalen de spanning/ontspanning en de positie. We noemen dit proprioceptie. Wanneer er ergens in deze systemen iets mis is, kunt u duizeligheid ervaren. Naast een draaierig gevoel, kunt u licht in het hoofd worden. Deze symptomen kunnen samengaan met misselijkheid, braken, hartkloppingen, hevig transpireren, oorsuizing of valneigingen.

Chiropractie bij BPPD duizeligheid 

Bij Rugzorg Chiropractie Den Bosch zien onze chiropractoren veelal twee vormen van duizeligheid: BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid) is er daar één van. BPPD kenmerkt zich door hevige duizeligheidsklachten bij bepaalde bewegingen of posities. De duizeligheid houdt max. ±30 seconden aan. Bij BPPD is er een kristalletje van het evenwichtsorgaan in één van de kanaaltjes van datzelfde orgaan terecht gekomen. Bij het bewegen van uw hoofd beweegt het kristalletje relatief langzamer dan de rest van het evenwichtsorgaan. Er komen dan verschillende impulsen binnen bij de hersenen. Hierdoor wordt een reflex in de ogen geactiveerd, waardoor deze snel heen en weer gaan bewegen en een draaiend beeld veroorzaken. Dit heet draaiduizeligheid.

Bij Rugzorg Chiropractie Den Bosch zijn onze chiropractoren speciaal getraind om met een specifieke manoeuvre deze kristalletjes uit het kanaaltje te verwijderen en de duizeligheid te verhelpen. Vaak is dit met één behandeling verholpen.

Chiropractie bij cervicogene duizeligheid

Een andere vorm van duizeligheid die we bij Rugzorg Chiropractie Den Bosch in de praktijk zien, is Cervicogene duizeligheid. Kenmerkend van deze vorm is de kortstondigheid. Cervicogene duizeligheid wordt opgewekt in bepaalde posities van de nek, bijvoorbeeld met omhoog kijken. De gewrichten in de nekwervels leveren belangrijke bewegingsimpulsen (proprioceptie) naar de hersenen, om zo de stand van het hoofd ten opzichte van het lichaam te bepalen. Wanneer aan één kant van de nek de gewrichten minder beweeglijk zijn en daarmee minder impulsen doorgeven, wordt de doorgegeven informatie verkeerd verwerkt in de hersenen. Dit veroorzaakt de duizeligheid. Door de wervelgewrichten in de nek met chiropractische behandelingen weer in beweging te brengen, komt de informatie naar de hersenen weer op gang. Hierdoor neemt de duizeligheid af.

Oorzaken van duizeligheid

Doordat het evenwicht van zoveel systemen afhankelijk is, is het belangrijk al deze potentiële oorzaken te onderzoeken om de oorzaak van uw duizeligheid te achterhalen. Vooral een duidelijke beschrijving van de duizeligheid helpt in het achterhalen van de oorzaak. Na een uitgebreid neurologisch onderzoek wordt bepaald of u met chiropractie verder geholpen kunt worden. In bepaalde gevallen is een doorverwijzing naar een specialist noodzakelijk.

Chiropractische behandeling van duizeligheid

Met name BPPD (positieafhankelijke duizeligheid) en cervicogene duizeligheid (vanuit de nek) zijn uiterst effectief te behandelen met chiropractie. Neem contact op met Rugzorg Chiropractie Den Bosch voor meer informatie.

Enkele wetenswaardigheden over duizeligheid

1. 2,7% van de mensen heeft wel eens last van duizeligheidsklachten

2. De kans op duizeligheidsklachten bij vrouwen is 2 keer zo hoog dan bij mannen

3. Naarmate u ouder wordt, neemt de kans op duizeligheid toe

Leer de chiropractoren van Rugzorg Chiropractie Den Bosch kennen

Afspraak maken voor duizeligheid bij Rugzorg Chiropractie Den Bosch? 

Wilt u een afspraak maken bij Rugzorg Chiropractie Den Bosch om van uw duizeligheid af te komen? Onze chiropractoren helpen u graag. Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.