Skip to content

Over onze kwaliteit

In Nederland kent het beroep chiropractie helaas geen erkenning en bescherming. Om toch te kunnen waarborgen dat de chiropractische behandeling wordt uitgevoerd door een goed getrainde chiropractor, die de volledige universitaire studie heeft afgerond zijn er 2 kwaliteitsorganen in het leven geroepen.  

Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)

Sinds haar oprichting in 1975 is de NCA de toonaangevende beroepsvereniging voor chiropractoren in Nederland. Om lid te worden van deze beroepsgroep dient de chiropractor zijn opleiding afgerond te hebben aan een erkende universiteit. Vervolgens moet er in het eerste jaar in Nederland bij- en nascholing gedaan worden, waarna een examen moet worden gehaald. Wanneer dit examen niet gehaald wordt, kan de chiropractor zich niet aansluiten bij de NCA. Hierdoor is de patiënt verzekerd van een betrouwbaar adres.


Daarna moet elk NCA-lid voldoen aan de hoge standaard van chiropractische zorg en aan de hoge eisen aan de bij- en nascholing en praktijkvoering. Elke 5 jaar wordt dit getoetst door de SCN.
De NCA staat voor kwaliteit, expertise, integriteit en duurzaamheid. Voor leden, patiënten, zorgprofessionals, verzekeraars en beleidsmakers is de NCA hét aanspreekpunt. De NCA ambieert wettelijke erkenning van chiropractie, integratie in de Nederlandse gezondheidszorg en een academische opleiding in Nederland.

Al onze chiropractoren zijn aangesloten bij de NCA.

Stichting Chiropractie Nederland (SCN)

De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken, conform de door de eerder genoemde Kwaliteitscommissie gestelde vereisten.

De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, visitatie en het aangaan van contracten met individuele chiropractoren. De chiropractor die aan alle geformuleerde criteria (registratie-eisen) voldoet, mag zich laten inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten herregistreren.

De SCN voert elke 5 jaar tevens een visitatie uit bij de aangesloten praktijken en chiropractoren. Dit wordt meegenomen in de herregistratie.

Al onze chiropractoren zijn geregistreerd bij de SCN.

Opleiding

De opleiding tot chiropractor is een fulltime wetenschappelijke masteropleiding, die wordt afgesloten met een stagejaar. 

Al onze chiropractoren zijn afgestudeerd aan het Anglo-European College of Chiropractic (AECC) in Bournemouth, Engeland. Dit is een vijfjarige universitaire opleiding met accreditatie van de European Council on Chiropractic Education. Het AECC staat wereldwijd bekend als een toonaangevende opleiding voor chiropractie.

Om deze opleiding te volgen, moet je het VWO met het profiel natuur en techniek hebben afgerond. Kijk op hun website voor meer informatie.

Wetgeving

Er zijn verschillende wetten waar wij onder vallen. Net als alle zorgaanbieders moeten wij ons hieraan houden. Dit zijn de wetten:

Wkkgz: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg
WGBO: Wet inzake de Geneeskundige Behandelovereenkomst